Ansøgning


Ansøgning

Du søger ved at bruge dette link: https://grantmanager.grantcompass.com/sundbyernes-filantropiske-forening-barnets-glaede/apply-for/78575e77-a2e3-4fd7-a40b-9e2ab62a1e16


Du kan også ansøge ved at udfylde et ansøgningsskema og maile det til info@barnetsglaede.dk eller sende det til Hveensvej 7, 2300 Kbh. S sammen med kopi af dåbsattest på dit barn/dine børn og seneste årsopgørelse fra Skat/selvangivelse 2019. Ansøgningsskemaet kan afhentes i alle BankNordiks filialer på Amager, tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 14-16.


Der kan ansøges i hele oktober måned 2020.

Barnets Glæde håndterer persondata i.f.m. kerneforretningen på følgende områder:
-Behandling af ansøgninger om donationer
Der er oprettet databehandleraftale med den leverandør, der håndterer foreningens interne
it-systemer.
Foreningen overfører kun persondata til samarbejdspartnere udenfor EØS/EU, når der er
opnået sikkerhed for, at det sker på et grundlag, der er gyldigt i.f.t. GDPR, og det vil altid
være foreningen, der er ansvarlig for data.
Foreningen har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der står mål med
følsomheden af de behandlede data, og overholder i procedurer og rutiner EU’s
persondataforordning af 25 maj 2016.
Vi behandler følgende data: Årsopgørelse Skat, dåbsattest, navneattest og
ansøgningsskema.
Vi behandler med følgende hjemmel: Foreningen uddeler/donerer hjælp til køb af
beklædningsgenstande og fodtøj for værdigt trængende familier på Amager med børn til og
med det fyldte 15. år. Beslutning om hjælp/donation vurderes på baggrund af gennemgang
af de nævnte data.
Indsamling: Ansøgningsskema udleveres i bankafdelinger på Amager.
De indsamles efterfølgende ved indlevering i postkasse eller ved fremsendelse af email til
foreningens emailadresse.
Opbevaring: Ansøgningsskemaer opbevares i sikret rum i aflåst skab i 4 måneder på
Amager, hvorefter de destrueres. Al elektronisk korrespondance/emails slettes. Alle øvrige bilag som nævnt ovenfor returneres til ansøger
i.f.m. svar på ansøgning.
Videregives til: Alene bestyrelsesmedlemmer behandler indkomne ansøgninger og
bilag/personfølsomme data. Bestyrelsesmedlemmer har underskrevet tavshedserklæring.
Vores ansøgere og øvrige kontakter, om hvem vi har registreret oplysninger, nyder
rettigheder som nedenfor anført:
-at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger
-at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af sine
personoplysninger begrænset
-at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et
sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget
inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
-at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format.
-at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet
Du kan altid få dette uddybet ved kontakt til:
info@barnetsglaede.dk