Barnets Glæde Logo

Ansøg her

Her kan du finde relevant information om ansøgningsprocessen

Ansøgningsperioden er fra 01.- 31. oktober

Barnets Glæde behandler kun ansøgninger, som modtages mellem den 01. oktober og 31. oktober. 

Barnets Glæde yder kun hjælp til privatpersoner. Ansøger skal vedlægge fyldestgørende dokumentation for ansøgers økonomiske situation og behov for støtte.

Barnets Glæde kan kun ansøges elektronisk ved anvendelse af foreningens ansøgningsportal, Grant Compass.

Ansøger skal i den forbindelse logge på med NemID. 

Alle påkrævet dokumenter skal oploades i PDF eller JPEG format.

 

Ansøg om støtte hos Barnets Glæde

Ansøgningsforløb

01.- 31. oktober

Udfyldning af det digitale ansøgningsskema.

01.-10. november

Ansøgningen behandles.

10.-14. november

Du modtager svar om din ansøgning er godkendt.

15.-30. november

Du indkøber tøj og sko via den udleverede rekvisition.

december

Du får udleveret det indkøbte tøj og sko samt julegaver fra ønsketræet.

Ansøg her

Alle ansøgninger og al dokumentation skal sendes via det digitale ansøgningssystem, Grant Compass. 
Du skal logge på med nemID. 

For at du kan søge, skal disse betingelser være opfyldt:
 • Ansøger er fra mindre bemidlet børnefamilie.
 • Du skal være bosiddende på Amager.
 • Dit barn/børn støttes t.o.m det fyldte 15. år.
Du skal oploade følgende dokumenter i PDF/JPEG:
 • Kopi af dåbsattest/navneattest på dit barn/børn.
 • Din seneste årsopgørelse fra SKAT.
favicon

Barnets Glæde håndterer persondata i.f.m. kerneforretningen på følgende områder:

Behandling af ansøgninger om donationer
Der er oprettet databehandleraftale med den leverandør, der håndterer foreningens interne
it-systemer.Foreningen overfører kun persondata til samarbejdspartnere udenfor EØS/EU, når der er
opnået sikkerhed for, at det sker på et grundlag, der er gyldigt i.f.t. GDPR, og det vil altid
være foreningen, der er ansvarlig for data.
Foreningen har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der står mål med
følsomheden af de behandlede data, og overholder i procedurer og rutiner EU’s
persondataforordning af 25 maj 2016.
Vi behandler følgende data:
Årsopgørelse Skat, dåbsattest, navneattest og ansøgningsskema.
Vi behandler med følgende hjemmel: Foreningen uddeler/donerer hjælp til køb af
beklædningsgenstande og fodtøj for værdigt trængende familier på Amager med børn til og
med det fyldte 15. år. Beslutning om hjælp/donation vurderes på baggrund af gennemgang
af de nævnte data.
 • Videregives til: Alene bestyrelsesmedlemmer behandler indkomne ansøgninger og
  bilag/personfølsomme data. Bestyrelsesmedlemmer har underskrevet tavshedserklæring.
Vores ansøgere og øvrige kontakter, om hvem vi har registreret oplysninger, nyder
rettigheder som nedenfor anført:
 • at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af sine personoplysninger
  at modsætte sig behandlingen af sine personoplysninger og få behandlingen af sine
  personoplysninger begrænset
 • at tilbagekalde sit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et
  sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget
  inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt
  anvendt og maskinlæsbart format.
 • at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
  Du kan altid få dette uddybet ved at kontakte os.
Hjerte - Barnets Glæde

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.